Menu stránok
Menu kategórií

Odoslané od v OBĽÚBENÉ |

FL – 400

FL – 400

Fototerapia pre novorodencov

Aplikácia

  • Liečba hyperbilirubinémie novorodencov.

Popis

  • Základom je mobilný stojan so svetelným modulom, ktorý je možno výškovo a stranovo polohovať.
  • Variabilita prístroja umožňuje využitie k liečbe hyperbilirubinémií na novorodeneckých boxoch v klasických lôžkach, alebo v inkubátoroch pre patologických novorodencov na JIS.
  • Svetelným zdrojom je vysokotlaková halogenidová výbojka. Počas prevádzky je z dôvodov predĺženia životnosti výbojky a obmedzenia vyžarovania tepla do priestoru pacienta kontinuálne chladená zabudovaným ventilátorom.
  • Na ovládacom paneli je umiestnené počítadlo prevádzkových hodín prístroja a hlavný vypínač.