Menu stránok
Menu kategórií

Odoslané od v AKCIOVÁ PONUKA, NOVINKY |

HM – 13

HM – 13

Vyhrievaná podložka

Aplikácia

  • Používa sa ako doplnkový lokálny zdroj tepla pre hypotermických pacientov.
  • Unifikovaná konštrukcia prístroja umožňuje využitie takmer vo všetkých oblastiach zdravotníctva ( JIS, chirurgické odd., operačné sály, ARO, gynekológia, pôrodnícke odd., interné odd., detské a novorodenecké odd. a pod.

Popis

  • Základnými funkčnými časťami prístroja sú samotný elektronický regulátor teploty a vyhrievaná podložka rôznych rozmerov.
  • Vyhrievaná podložka so zabudovaným výhrevným systémom, sadou teplotných senzorov a tepelnou mechanickou poistkou sa pomocou plastového konektoru s poistnou maticou prepojí s regulátorom.
  • Regulátor udržuje teplotu podľa požadovaných parametrov a trvale diagnostikuje parametre obvodov.
  • Ovládanie regulátora je užívateľsky veľmi prívetivé – pomocou dotykového displeja. Obsluha je informovaná o aktuálnej teplote vyhrievanej podložky a taktiež o prevádzkových stavoch.
  • Prekročenie nastavenej teploty, prípadná porucha regulácie je opticky aj akusticky signalizovaná. V tomto prípade vždy dôjde k automatickému odpojeniu vyhrievania. Nemôže teda dôjsť k nekontrolovanému zvýšeniu teploty a poškodeniu pacienta.
  • Vysokú prevádzkovú bezpečnost zaručuje aj nízke napájacie napätie podložky 24V .
  • Menu na dotykovom displeji taktiež ponúka zobrazenie servisných informácií a identifikáciu typu používanej podložky