Menu stránok
Menu kategórií
Profil spoločnosti

Profil spoločnosti

História vzniku spoločnosti ELMED

 

Spoločnosť zahájila svoju činnosť 1.1.1992. Technickú činnosť zabezpečovalo 19 kvalifikovaných servisných technikov ( pôvodne technikov firmy Chirana OTS / Chiros Piešťany ).

Z počiatku sa aktivity firmy venovali výhradne technickým záležitostiam v oblasti poskytovania služieb zdravotníckym zariadeniam :

  • záručný a pozáručný servis prístrojov zdravotníckej techniky
  • montáže prístrojov vrátane odborného zaškolenia obsluhujúceho personálu
  • preventívne odborné prehliadky plus poradenská činnosť vrátane vystavenia odborných posudkov a vyraďovacích protokolov
  • výroba a úpravy zdravotníckej techniky

V roku 1994 sme pôsobenie firmy rozšírili o nasledujúce činnosti :

  • veľkoobchodný a maloobchodný predaj sveteľných zdrojov OSRAM
  • veľkoobchodný a maloobchodný predaj osvetľovacej techniky firmy HALLA, MASSIVE, HALVA .

Od roku 1995 sme našu činnosť rozšírili aj o poskytovanie obchodných služieb pre zdravotnícke zariadenia :

  • predaj prístrojov zdravotníckej techniky
  • dodávky náhradných dielov, spotrebného materiálu a príslušenstva
  • vytvorenie predbežnej ( orientačnej ) projekčnej dokumentácie pri zriaďovaní nových zdravotníckych pracovísk, alebo zariaďovaní pracovísk novou technikou

V súčasnosti technickú činnosť zabezpečuje 5 servisných technikov vo viac ako 30-tich zdravotníckych zariadeniach na Slovensku.