Menu stránok
Menu kategórií
Referencie

Referencie

Dodané a inštalované prístroje

Nepoznáte našu spoločnosť ?

Neviete aké spoľahlivé sú nami ponúkané prístroje ?

Nepýtajte sa nás – Spýtajte sa tých, čo nás poznajú !!!

 

FUKUDA
EKG – FUKUDA DENSHI Japonsko

 • Fakultná nemocnica Trenčín – 27 prístrojovinterné oddelenie - 6 prístrojov
  chirurgické oddelenie - 6 prístrojov
  geriatrické a doliečovacie oddelenie - 4 prístroje
  detské a novorodenecké oddelenie - 3 prístroje
  neurologické oddelenie - 2 prístroje
  GPO - 1 prístroj
  OAIM - 1 prístroj
  TaPCh - 1 prístroj
  infekčné oddelenie - 1 prístroj
  psychiatrická klinika - 1 prístroj
  urologické oddelenie - 1 prístroj
 • LOGMAN a.s. – dialyzačné strediská – 12 prístrojovFNsP akad. L. Dérera Bratislava - 2 prístroje
  Nefrologická klinika Košice - 2 prístroje
  FNsP F.D.R. Banská Bystrica - 1 prístroj
  NsP Ilava - 1 prístroj
  Michalovce - 1 prístroj
  FN LP Košice - 1 prístroj
  Územná plk. Námestovo - 1 prístroj
  NsP Trebišov - 1 prístroj
  FN Trenčín - 1 prístroj
  NsP Žilina - 1 prístroj
 • Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky – 7 prístrojovklinika vnútorného lekárstva - 3 prístroje
  LDCH - 1 prístroj
  TaPCH - 1 prístroj
  pediatrická klinika - 1 prístroj
  geriatrické oddelenie - 1 prístroj
 • Fakultná nemocnica Nitra – 4 prístrojeinterná klinika - 2 prístroje
  GPK a OUM - po 1 prístroji
 • Nemocnica Topoľčany – 3 prístrojeODCH - 2 prístroje
  Interné odd. - 1 prístroj
 • NsP Zlaté Moravce – 2 prístrojeOAIM - 1 prístroj
  chirurgické oddelenie - 1 prístroj
 • DIA-NE s.r.o. – Nitra – 1 prístroj
 • AMBULANCIA MV s.r.o. MUDr. Voštináková – L.Mikuláš – 1 prístroj
 • MUDr. Klobušníková – Nové Zámky – 1 prístroj
 • MUDr. Radošová – Nové Zámky – 1 prístroj
 • W-STAR zdrav.zásobovanie – Nové Zámky – 1 prístroj
 • NsP Partizánske – interné odd. – 1 prístroj
 • VIPO a.s. Stroje a Elektronika – Partizánske
 • MUDr. Chudá – geriatrická amb. – Trenčín – 1 prístroj
 • AVEMEDIC s.r.o. MUDr. Mošková – geriatrická amb. – Trenčín – 1 prístroj
 • CHIRINT, s.r.o. MUDr. Benedikt – interná amb. – Trenčín – 1 prístroj
 • Psychiatrická nemocnica – Veľké Zálužie – 1 prístroj

TERUMO
Infúzne pumpy – TERUMO Japonsko

 • Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky – 54 prístrojovinterná klinika - 16 prístrojov
  POKO - 10 prístrojov
  OAIM - 8 prístrojov
  Neurochirurgická klinika - 7 prístrojov
  Neurologická klinika - 7 prístrojov
  Neonatologická klinika - 6 prístrojov
 • Fakultná nemocnica Trenčín – 47 prístrojovinterné oddelenie - 13 prístrojov
  chirurgické oddelenie - 10 prístrojov
  OAIM - 9 prístrojov
  ortopedické oddelenie - 4 prístroje
  neurologické oddelenie - 3 prístroje
  geriatrické a doliečovacie oddelenie - 2 prístroje
  GPO - 1 prístroj
  TaPCh - 1 prístroj
  detské oddelenie - 1 prístroj
  infekčné oddelenie - 1 prístroj
  onkologické oddelenie - 1 prístroj
  urologické oddelenie - 1 prístroj
 • Fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava Ružinov – 39 prístrojovKAIM - 39 prístrojov
 • LOGMAN a.s. – dialyzačné strediská – 9 prístrojovFNsP akad. L. Dérera Bratislava - 2 prístroje
  Michalovce - 1 prístroj
  FN LP Košice - 1 prístroj
  Územná plk. Námestovo - 1 prístroj
  NsP Prievidza - 1 prístroj
  FNsP J. A. Reimana Prešov - 1 prístroj
  FN Trenčín - 1 prístroj
  NsP Žilina - 1 prístroj
 • Fakultná nemocnica Nitra – 3 prístrojeinterná klinika - 2 prístroje
  infekčná klinika - 1 prístroj
 • Nemocnic s poliklinikou Prievidza – 3 prístrojedetské oddelenie - 2 prístroje
  onkologické oddelenie - 1 prístroj
 • MESSER Tatragas s.r.o. – Kočovce – 2 prístroje
 • Onkoprevencia o.z. Prievidza – 2 prístroje
 • Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená – 2 prístrojeDetské oddelenie - 2 prístroje
 • Nemocnica Bánovce s.r.o. – interné odd. – JIS – Bánovce nad Bebravou – 1 prístroj
 • NsP Ilava – chirurgické odd. – JIS – 1 prístroj
 • MEDINA, Anna Nemcová – Stará Turá – 1 prístroj

TERUMO
Lineárne dávkovače – TERUMO Japonsko

 • Fakultná nemocnica Trenčín – 58 prístrojovOAIM - 17 prístrojov
  chirurgické oddelenie - 17 prístrojov
  interné oddelenie - 14 prístrojov
  detské a novorodenecké oddelenie - 6 prístrojov
  ortopedické oddelenie - 2 prístroje
  urologické oddelenie - 2 prístroje
 • Fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava Ružinov – 39 prístrojovKAIM - 39 prístrojov
 • Vranovská nemocnica n.o. Vranov n/T. – 7 prístrojov
 • Nemocnica s poliklinikou Hnúšťa – 5 prístrojovOAIM - 3 prístroje
  interné oddelenie - 2 prístroje
 • Nemocnica s poliklinikou Prievidza – 5 prístrojovdetské oddelenie - 1 prístroj
  onkologické oddelenie - 1 prístroj
  ODCH - 1 prístroj
 • Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava – 4 prístroje1. detská klinika - 2 prístroje
  oddelenie patologických novorodencov – JIRS - 2 prístroje
 • FNsP Bratislava – Nem. sv. Cirila a Metoda Petržalka – 4 prístroje
 • Krajská neonatologická n.o. “Novorodenec” Košice – 4 prístroje
 • Fakultná nemocnica Trnava – 4 prístrojeKAIM - 2 prístroje
  Infekčná klinika - 1 prístroj
  novorodenecké oddelenie - 1 prístroj
 • Fakultná nemocnica Nitra – 3 prístrojenovorodenecká klinika - JIRS - 2 prístroje
  infekčná klinika - 1 prístroj
 • Detská fakultná nemocnica Košice – 3 prístrojeklinika neonatológie - 3 prístroje
 • Nemocnica Bánovce nad Bebravou s.r.o.- 2 prístrojeRZP - 2 prístroje
 • Nemocnica s poliklinikou Ilava – 2 prístrojedetské oddelenie - 1 prístroj
  GPO - 1 prístroj
 • Fakultná nemocnica L. Pasteura Košice – 2 prístrojenovorodenecké oddelenie - 2 prístroje
 • Nemocnica pre obvinených a odsúdených a ÚVTOS Trenčín – 2 prístroje
 • Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená – 2 prístrojeDetské oddelenie - 2 prístroje
 • AKOLA s.r.o. – Banská Bystrica – 1 prístroj
 • NsP Liptovský Mikuláš – novorodenecké odd. – 1 prístroj
 • FÉNIX Bratislava s.r.o. – Vrbové – 1 prístroj
 • Univerzita veterinárneho lekárstva – klinika koní – Košice – 1 prístroj
 • Spoločnosť priateľov neonatológie – Košice – 1 prístroj

TERUMO
Fototerapeutické lampy – ALFAMEDIC CZ

 • Fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava Ružinov – 3 prístroje
 • Všeobecná NsP Lučenec, n.o. – 3 prístroje
 • Pomoc novorodencom sev. Slovenska, n.f. Martin – 3 prístroje
 • Fakultná nemocnica Trenčín – 3 prístroje
 • NEDONOSENÉ DIEŤA o.z. NsP Petržalka – 2 prístroje
 • Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D.R. Banská Bystrica – 1 prístroj
 • Nemocnica Bánovce nad Bebravou s.r.o.- 1 prístroj
 • Detské kardiocentrum SR Bratislava – 1 prístroj
 • HOSPIMED Slovakia s.r.o. Bratislava – 1 prístroj
 • Nemocnica s poliklinikou Ilava n.o. – 1 prístroj
 • Fakultná nemocnica Nitra – 1 prístroj
 • Fakultná nemocnica L. Pasteura Košice – 1 prístroj
 • MUDr. Vojtková, Polikl. Sever Košice – 1 prístroj
 • Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok – 1 prístroj
 • Nemocnica s poliklinikou Skalica – 1 prístroj
 • Všeobecná nemocnica Komárno – 1 prístroj

TERUMO
Vyhrievané lôžka a podložky – ALFAMEDIC CZ

 • Fakultná nemocnica Nitra – 5 prístrojovnovorodenecká kl. - 4 podložky RD95
  novorodenecká kl. - 1 lôžko LN91G
 • CHIRAMEX s.r.o. Zvolen – 5 podložiek RD95
 • Fakultná nemocnica Trenčín – 3 prístrojeOAIM - 2 podložky RD92
  novorodenecké oddelenie - 1 podložka RD95
 • SÚSCH Banská Bystrica – 3 podložky RD95
 • Detská fakultná nemocnica Banská Bystrica – 2 lôžka LN91G
 • Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D.R. Banská Bystrica – 2 prístrojenovorodenecké oddelenie - 1 lôžko LN91G
  novorodenecké oddelenie - 1 podložka RD95
 • Detská fakultná nemocnica Bratislava – 2 lôžka LN91G
 • Nemocnica s poliklinikou Ilava n.o. – 2 prístrojenovorodenecké oddelenie - 1 podložka RD95
  novorodenecké oddelenie - 1 výhrevný modul VM94
 • Nemocnica s poliklinikou Prievidza – 2 lôžka LN91G
 • Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica – 2 prístroje1 lôžko LN91G
  1 výhrevný modul VM94
 • Nemocnica Bánovce nad Bebravou s.r.o. – 1 podložka RD95
 • NsP Sv. Jakuba, n.o. Bardejov – oddelenie COS – 1 podložka RD95
 • Mediline s.r.o. Sanatórium Koch Bratislava – 1 lôžko LN91G
 • Domov sociálnych služieb Kľúč Bytča – novorodenecké odd. – 1 lôžko LN91G
 • Nemocnica Košice – Šaca – 1 lôžko LN91G
 • Fakultná nemocnica Martin – 1 lôžko LN91G
 • Nemocnica A. Wintera n.o. Piešťany – 1 lôžko LN91G
 • Nemocnica s poliklinikou Skalica – novorodenecké odd. – 1 lôžko LN91G
 • Nemocnica s poliklinikou Zlaté Moravce – novorodenecké odd. – 1 podložka RD95
 • Všeobecná nemocnica Žiar nad Hronom – 1 podložka RD95

TERUMO
Pasterizátory a vodné lázne – ALFAMEDIC CZ

 • Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D.R. Banská Bystrica – 3 prístroje1 pasterizátor MP98
  2 pasterizátory MP05
 • Nemocnica s poliklinikou Žilina – 3 pasterizátory MP98
 • Fakultná nemocnica Trnava – 3 prístroje2 pasterizátory MP98
  1 pasterizátor MP05
 • Nemocnica s poliklinikou Poprad – 3 pasterizátory MP05
 • Fakultná nemocnica Nitra – 2 prístroje1 pasterizátor MP98
  1 pasterizátor MP05
 • Nemocnica s poliklinikou Skalica – 2 prístroje1 pasterizátor MP98
  1 vodná lázeň BW10
 • Fakultná nemocnica Trenčín – 2 pasterizátory MP98
 • B. BRAUN MEDICAL s.r.o. Bratislava – 1 prístroj VMO-06
 • Mediline s.r.o. Sanatórium Koch Bratislava – 1 pasterizátor MP98
 • Nemocnica Handlová – 1 pasterizátor MP98
 • Nemocnica A.Leňa Humenné, n.o. – 1 pasterizátor MP98
 • Nemocnica s poliklinikou Liptovský Mikuláš – 1 pasterizátor MP98
 • MIVAX s.r.o. Martin – 1 pasterizátor MP98
 • Nemocnica s poliklinikou Myjava – 1 pasterizátor MP98
 • Detský domov Nitra – 1 pasterizátor MP98
 • Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana Prešov – 1 pasterizátor MP98

TERUMO
Odsávačky a nebulizátory – ALFAMEDIC CZ

 • CHIRAMEX s.r.o. Zvolen – 6 nebulizátorov OH95
 • BAYER s.r.o. Bratislava – 2 nebulizátory OH95
 • Detská fakultná nemocnica Košice – 4 prístroje2 nebulizátory OH95
  2 odsávačky ES93
 • MEDACO s.r.o. – Lekáreň a zdr. potr. Bratislava – 1 odsávačka ES93
 • Domov sociálnych služieb Kľúč Bytča – 1 odsávačka ES93
 • Spol. priateľov neonatológie Košice – 1 odsávačka ES93
 • Nemocnica s poliklinikou Levice n.o. – 1 nebulizátor OH95
 • SADOS s.r.o. Michalovce – 1 odsávačka ES93
 • Združenie PRO KYRTH Ohrady – 1 nebulizátor OH95
 • Nemocnica s poliklinikou Partizánske – 1 nebulizátor OH95
 • DVORIM s.r.o. Piešťany – 1 nebulizátor OH95
 • Nemocnica s poliklinikou Prievidza – 1 nebulizátor OH95
 • Nemocnica s poliklinikou Spišská Nová Ves – 1 odsávačka ES93
 • Soc. sl. mesta Trenčín m.r.o. – 1 odsávačka ES93
 • Nemocnica s poliklinikou Zlaté Moravce – 1 odsávačka ES93

TSE
Novorodenecké inkubátory – TSE CZ

 • Šanca pre nechcených o.z. – hniezdo záchrany – 13 inkubátorovFNsP B. Bystrica
  DFNsP Bratislava
  FNsP Bratislava Petržalka
  NsP D. Kubín
  FN Nitra
  NsP N. Zámky
  FN LP Košice
  FNsP Prešov
  NsP Rožňava
  ÚVN Ružomberok
  NsP Sp. Nová Ves
  FN Trnava
  NsP Žilina
 • Fakultná nemocnica Trenčín – 2 inkubátorystacionárny inkubátor SI302 - 1 prístroj
  transportný inkubátor TI401 - 1 prístroj
 • Nemocnica Bánovce nad Bebravou s.r.o. – 1 inkubátor SI302
 • Nemocnice A.Leňa Humenné, n.o. – 1 inkubátor SI302
 • Nemocnica s poliklinikou Ilava n.o. – 1 inkubátor SI302
 • Fakultná nemocnica Nitra – 1 inkubátor SI302
 • Fakultná nemocnica L. Pasteura Košice – 1 inkubátor SI302
 • Všeobecná nemocnica Komárno – 1 inkubátor SI302
 • Ľubovnianska nemocnica, n.o. – Stará Ľubovňa – 1 inkubátor SI302
 • Vranovská nemocnica n.o. – 1 transportný inkubátor TI401

ZPT Vigantice
Dorozumievacie a signalizačné systémy sestra/pacient – ZPT CZ

 • FNsP Trnava – 10 oddeleníočné oddelenie
  onkologické oddelenie
  nová nemocnica - 8 lôžkových oddelení
 • Onkologický ústav sv.Alžbety Bratislava – 5 oddelení
 • Nemocnica Bánovce nad Bebravou s.r.o. – 4 oddeleniaLDCH
  3 lôžkové oddelenia
 • FNsP Milosrdní Bratia s.r.o. Bratislava – 4 oddelenia
 • Fakultná nemocnica Martin – 4 oddeleniaGPO
  koronárna jednotka
  kožné oddelenie
  oddelenie radiačnej medicíny
 • Nemocnica s poliklinikou Ružomberok – 4 oddeleniaORL
  očné oddelenie
  neurochirurgické odd.
  chirurgické odd.
 • ÚVN Ružomberok – 4 oddeleniainterné oddelenie
  neurologická oddelenie
  detské oddelenie
  GPO
 • Nemocnica s poliklinikou Spišská Nová Ves – 4 oddelenianeurologické oddelenie
  interné oddelenie
  GPO
  chirurgické oddelenie
 • Východoslovenský onkologický ústav Košice – 3 oddelenia
 • Železničná nemocnica Košice – 3 oddeleniachrurgické oddelenie
  interné oddelenie
  neurologické oddelenie
 • Vitalita n.o. Lehnice – 3 oddelenia
 • FNsP Bratislava Nemocnica ak. L. Dérera Kramáre – 2 oddeleniachirurgická klinika
  detské oddelenie
 • Nemocnica Ministerstva obrany SR a.s. Bratislava – 2 oddeleniachirurgické oddelenie
  krčné oddelenie
 • Kúpele Dudince – 2 oddeleniaBalneo
  LD Rubín
 • Nemocnica s poliklinikou Dunajská Streda – 2 oddeleniainterné oddelenie
  GPO
 • Fakultná nemocnica L. Pasteura Košice – 2 oddelenianefrologické oddelenie
  onkologické oddelenie
 • Nemocnica A. Wintera n.o. Piešťany – 2 oddeleniachirurgické oddelenie
  detské oddelenie
 • Nemocnica s poliklinikou Prievidza – 2 oddeleniaGPO
  infekčné oddelenie
 • Nemocnica s poliklinikou Trstená – 2 oddeleniaOAIM
  doliečovacie oddelenie
 • Nemocnica s poliklinikou Žilina – 2 oddeleniarádiologické oddelenie
  GPO
 • FNsP Bratislava Ružinov – 1 oddelenie
 • Nemocnica s poliklinikou Dolný Kubín – 1 oddelenieJIS
 • Nemocnica A.Leňa, n.o. Humenné – 1 oddelenieGPO
 • Poliklinika Košice – sídlisko KVP – 1 oddelenie
 • Nemocnica s poliklinikou Levice – 1 oddelenieJIS
 • Nemocnica s poliklinikou Lučenec – 1 oddelenieneurologické oddelenie
 • Ústav pľúcnych a respiračných chorôb Pod. Biskupice – 1 oddelenie
 • Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica – 1 oddelenieLDCH
 • Nemocnica s poliklinikou Púchov Zdravie, s.r.o. – 1 oddelenieinterné oddelenie
 • Fakultná nemocnica J.A. Reimana Prešov – 1 oddelenieneurologické oddelenie JIS
 • Nemocnica s poliklinikou Rimavská Sobota – 1 oddelenieinterné oddelenie
 • Regionálna nemocnica Sobrance, n. o. – 1 oddelenie
 • Nemocnica s poliklinikou Stropkovdoliečovacie oddelenie
 • Fakultná nemocnica Trenčín – 1 oddelenieurologické oddelenie JIS
 • Vranovská nem. n.o. Vranov n/T. – 1 oddeleniechirurgické oddelenie
 • Nemocnica s poliklinikou Zlaté Moravce – 1 oddelenieinterné oddelenie
 • Domov dôchodcov Johanes Bratislava Petržalka
 • Domov dôchodcov Archa Bratislava
 • Domov dôchodcov Charitas Bratislava
 • Domov dôchodcov Dom pri kríži Bratislava
 • Domov dôchodcov Hestia Bratislava
 • Domov dôchodcov Rusovská cesta Bratislava
 • Domov dôchodcov Jánova Lehota
 • Domov dôchodcov Košice Južná Trieda
 • Domov dôchodcov a DSS Prešov Volgogradská
 • Charitný dom sv.Anny Bratislava
 • Domov dôchodcov a DSS Dolný Kubín
 • Domov dôchodcov Fiľakovo
 • Domov dôchodcov Hontianske Moravce
 • Domov dôchodcov a DSS Hronec
 • Domov dôchodcov Liptovský Mikuláš
 • Domov dôchodcov Skalica
 • Domov dôchodcov Sebedín
 • DOS Trenčín
 • Hospic Banská Bystrica
 • Hospic Pruské
 • Hospic Nitra
 • Hospic Palárikovo
 • Kúpele Brusno LD Poľana
 • OLÚ Starý Smokovec
 • LDCH Strážske
 • LDCH Želiezovce

VAMEL Meditec
Prístroje spoločnosti VAMEL Meditec SK

 • TYRAPOL s.r.o. Oravská Lesná – 3 prístrojeBiolaserL1
  SonoterS1
  NeurodynD1
 • Všeobecná nemocnica Šaľa – 2 prístrojeFRO - Fyzioter2SE
  FRO - Parafínový kúpeľ
 • PHARMA GROUP a.s. V. Leváre – 2 prístrojeFyziomag2M
  Fyzioter2SE
 • Fakultná nemocnica Trenčín – 1 prístrojFRO - Fyziomag2M
 • Ms. futbalový klub Košice – 1 prístrojNeurodyn2AD
 • Fakultná nemocnica Nitra – 1 prístrojdetská klinika - NeurodynD1